«Τα σωστά όρια πλάθουν ευτυχισμένα παιδιά». 18ο νηπιαγωγείο Γλυφάδας. Πέμπτη 3/11/16, 18:00-20:00 μμ.

«Τα σωστά όρια πλάθουν ευτυχισμένα παιδιά». 18ο νηπιαγωγείο Γλυφάδας. Πέμπτη 3/11/16, 18:00-20:00 μμ.