«Το κυνήγι της χαράς». Παιχνίδια για μεγάλους. Η Λέσχη της Ευτυχίας, Λαζαράκη 25, Γλυφάδα. Σάββατο 17/12/16, 12:00-14:00 μμ.

«Το κυνήγι της χαράς». Παιχνίδια για μεγάλους. Η Λέσχη της Ευτυχίας, Λαζαράκη 25, Γλυφάδα. Σάββατο 17/12/16, 12:00-14:00 μμ.