Η Γωνιά της Θετικής Σκέψης. ΔΥΟ FORUM. Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα. 11/2/17 και 12/2/17, 11:00-14:00.

Η Γωνιά της Θετικής Σκέψης. ΔΥΟ FORUM. Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα. 11/2/17 και 12/2/17, 11:00-14:00.