Η Επικοινωνία στο Ζευγάρι. Ημερίδα. Λέσχη της Ευτυχίας, Λαζαράκη 25, Γλυφάδα. 1/4/17, 10:00-15:00.

Η Επικοινωνία στο Ζευγάρι. Ημερίδα. Λέσχη της Ευτυχίας, Λαζαράκη 25, Γλυφάδα. 1/4/17, 10:00-15:00.