«Γυναίκες και βία: Θύματα των άλλων ή θύματα του εαυτού μας;» Σάββατο 24/11/18, Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβος.

«Γυναίκες και βία: Θύματα των άλλων ή θύματα του εαυτού μας;» Σάββατο 24/11/18, Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβος.